Roboty ziemne

Roboty ziemne (wykopy i nasypy) to standardowe prace związane z realizacją każdej inwestycji budowlanej. Wykonuje się je w celu: budowy dróg, sztucznego formowania krajobrazu, regulacji cieków wodnych, posadowienia fundamentów budowli czy przeprowadzenia linii instalacji podziemnych. Polegają na wydobywaniu gruntu, przemieszczaniu go i nadawaniu mu odpowiedniego kształtu. Obejmują kompleksowe przygotowanie terenu (np. utwardzenie, wywóz ziemi), wyburzenia i rozbiórki.

Zakres wykonywanych przez nas robót ziemnych obejmuje m.in.:

  • usypywanie wałów,
  • tworzenie sztucznych wzniesień,
  • kopanie rowów,
  • transport materiałów,
  • usypywanie fundamentów pod budowę,
  • korytowanie i skarpowanie,
  • wykopy pod kanalizacje,
  • rekultywacje.

Roboty ziemne wykonujemy na terenach zabudowanych, terenach budowy, na działkach, placach, skwerach czy w ogrodach.

 

roboty ziemne

 


Nasz park maszynowy

Mamy sprzęt, za pomocą którego możemy przeprowadzić różnorodne prace ziemne. Do maszyn wykorzystywanych w naszej codziennej pracy należą: koparki, koparko-ładowarki, wywrotki czy zagęszczarki. Służą one do urabiania gruntów poprzez oddzielanie, usuwanie, przesuwanie, zasypywanie czy zagęszczanie.

Nasze maszyny o podwoziu kołowym i gąsiennicowym są niezbędne przy realizacjach związanych z przygotowaniem gruntu do prac naziemnych lub podziemnych.

Ile kosztują roboty ziemne? Przed przystąpieniem do obliczania ilości robót ziemnych musimy znać specyfikacją techniczną obiektu, dokumentację projektową lub inne dokumenty związane z zadaniem inwestycyjnym. Pozwoli nam to obliczyć ilość pracy i ją wycenić.